Zásady pro ochranu osobních údajů

Společnost FORNAX, spol. s r.o., IČ:47907479, se sídlem Boženy Hrejsové 1258, 696 62 Strážnice, PSČ 696 62, která je zapsána v obchodním rejstříku, vededného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9668, kontraktní e-mailová adresa: fornax@fornax-sro.cz (dále také jen společnost), poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji zákazníků nakládá v souladu s platnými předpisy. Společnost je správcem.

Prohlašujeme, že veškéré interní proceny se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č, 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto a o zrušení 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Při zpracovní osobních údajů dodržujeme zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a dále se zaměřujeme na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů.

Osobní údaje jsou informace o věcných nebo osobních poměrech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Mezi tyto údaje patří jméno, telefonní číslo, adresa a další údaje, které v rámci objednávky poskytne zákazník, Statistická data, která shromaýďujeme například během návštěvy naší internetové stránky a nejsou bezprostředně spojena s kontrétní osobou, zde nespají.