Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Závazky prodávajícího

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

Dále se prodávající zavazuje, že:

B. Práva a povinnosti kupujícího:

C. Závaznost objednávek

D. Dodací a platební podmínky:

Zboží je zasíláno balíkem na dobírku prostřednictvím České Pošty s.p. V případě nezastižení kupujícího bude balík uložen na nejbližší poště po dobu sedmi dní. Zboží expedujeme zpravidla již do 24hod.

Zboží je možné si vyzvednou osobně na provozovně FORNAX s.r.o. Bozeny Hrejsove 1258, Straznice, 696 62.

Při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (porušení krabice, neporušenost pásky) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není žádný nárok. V případě že částka nákupu bude, vlivem storna nebo dobropisu apod., nižší než je výše pro poštovné zdarma je provozovatel oprávněn poštovné účtovat dle ceníku nebo skutečných nákladů.

E. Expedice zboží

Po odeslání Vaší objednávky expedujeme zboží zpravidla již do 24hod! V případě že některé zboží z Vaší objednávky není skladem může být prodleva expedice delší. V případě delší prodlevy nebo v případě vyprodání zboží Vás samozřejmě budeme informovat.

F. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

G. Záruka a reklamace:

Pokud není stanoveno jinak je standardní záruční doba v případě nového zboží 24 měsíců. V případě zakoupení zboží koncovým uživatelem se řídí dle Občanského zákoníku.

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy vykazují spekulativní charakter.


Pokud není stanoveno jinak je standardní záruční doba v případě nového zboží 24 měsíců. V případě zakoupení zboží koncovým uživatelem se řídí dle Občanského zákoníku.

Reklamace vadného zboží

Vadné zboží zašlete na naši adresu s dokladem o nákupu nebo s číslem faktury, uvedeným reklamovaným zbožím (pro co nejrychlejší vyřízení doporučujeme kopii dokladu s označenou reklamovanou položkou) a popisem vady.

Výměna velikosti

V případě výměny velikosti zašlete zboží s dokladem o nákupu nebo s číslem faktury, uvedeným měněným zbožím (pro co nejrychlejší vyřízení doporučujeme kopii dokladu s označenou měněnou položkou) a velikost kterou si přejete zaslat. Doporučujeme zboží rezervovat přes e-mail nebo www (do poznámky uveďte výměna).

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, umožní prodávající spotřebiteli během 14 dnů od obdržení zboží odstoupit od kupní smlouvy -musí tak být učiněno nejpozději do 14ti dnů od doručení zboží. Zboží zasílejte v původním obalu, kompletní a nepoškozené, spolu s dokladem o nákupu a oznámením o odstoupení od smlouvy.

Vracíte-li zboží připojte i informaci pro zaslání peněz:

A) poslat na účet - doporučujeme, nejrychlejší varianta

B) poukázat složenkou * Upozorňujeme že z částky je v tomto případě stržen poplatek 35,- kč který je účtován Českou Poštou s.p. za poukázku typu C.

C) odečíst od další objednávky (v případě rezervace nebo právě rozpracované objednávky je automaticky částka odečtena)

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy vykazují spekulativní charakter.

Vracené zboží zašlete na adresu :

FORNAX s.r.o. Bozeny Hrejsove 1258, Straznice, 696 62


 

Peníze nelze vracet dobírkou. Vrací se pouze částka za zboží, poštovné hradí kupující.

Upozorňujme že zásilky zaslané bez dokladu o nákupu, nebo čísla faktury (viz. výše) a vyznačené reklamované/vracené položky nemůžeme vyřídit.